Podvozja


Na podlagi naročnikovih načrtov izdelujemo podvozja velikih dimenzij za različne gradbene stroje.

Izdelava vključuje:
razrez
pripravo površine
varjenje
končno obdelavo
barvanje