Osnovni podatki

Ime družbe:

Strenia IND d.o.o.
Sedež družbe: Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana, Slovenija
ID št. za DDV: SI62742078
Matična št.: 2353121000
Transakcijski račun: 02922-0258029404, Nova Ljubljanska banka d. d.
Osnovni kapital: 1.000.000,00 EUR
Registrsko sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani, št. registrskega vpisa: 1/48682/00
Uprava: Matej Kordelič
Telefon: 01 586 45 00
Telefax: 01 542 38 82
E-pošta: info@strenia.si